Chính sách điều khoản

Chúng tôi là ai?

Địa chỉ websie: http://olympist.org/

Tại sao chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn?

Nhằm đảm bảo an ninh chúng thôi thu thập các thông tin cá nhân của bạn mà bạn cung cấp. Chúng tôi thu thaapj các thông tin nhằm mục đich ngăn chặn các hành vi truy cập bất hợp pháp cũng như spam vào website của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các thông tin để hỗ trợ các bạn khắc phục các vấn đề sự cố của các bạn.

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của các bạn thông qua các tương tác của các bạn với website. Chúng tôi thu thập các thông tin sau:

  • Tên, địa chỉ email, ID người sử dụng trên website
  • Thư gửi đến hoặc từ chúng tôi

Giống như hầu hết các website hiện nay, chúng tôi thu thập thông tin khác thông qua cookies, máy tính và liên kết thông tin của bạn.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để hỗ trợ, khắc phục các vấn đề, sự cố nhanh nhất. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng để cung cấp cho các bạn các dịch vụ mà bạn yêu cầu.

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với ai?

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào mà chưa có sự cho phép của bạn. Tuy nhiên chúng tôi có thế phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn các hành vi truy cập bất hợp pháp vào website.

Bất kỳ thông tin cá nhân nào đều được bảo vệ như tài sản cần được bảo vệ và sử dụng nhiều công cụ để bảo vệ. Mọi thông tin về điều khoản sửa đổi được chúng tôi cập nhật ngay tại website và được tự động áp dụng sau 30 ngày. Mọi thông tin xin vui long liên hệ qua email để được hỏi đáp.