Liên hệ

Thông tin liên hệ:

The Modern Olympic Encyclopedia

Trang thông tin tổng hợp về thế vận hội Olympic

Địa chỉ: 116 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 037423576

Email: [email protected]

Website: olympist.org